Yeryüzü Rehberi

Date:Eki 14, 2014

yeryuzu_rehberi

Dünya Koruma Birliği (IUCN), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve TEMA Vakfı gibi dünya çevre örgütlerinin yaptığı araştırmalar dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 ‘sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve artan deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı giderek çevre kirliliğine neden olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır.Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek adına yapılacak en önemli eylem “yaşadığı dünyanın kıymetini bilen doğaya saygılı” nesiller yetiştirebilmektir. Bu sorunlardan özellikle gelecekte en çok günümüzün çocukları etkilenecektir. Dolayısıyla onların bu şekilde yetiştirilmesine katkıda bulunulması alacağımız en büyük ve somut önlemdir.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahip ülkelerdendir. Bu durum ülkemizin bugün olduğu kadar, gelecekte de çevre sorunlarıyla karşılaşacağını göstermektedir.Buradan hareketle oluşturduğumuz “Yeryüzü Rehberi “isimli projemiz; üniversite öğrencileri, öğretmenler ve dezavantajlı çocuklar ile bir bağ kurup, gelecekte yaşanılabilir dünya için sürdürülebilir çevre bilincine sahip çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunarak geleceğimiz adına adımlar atılmasını hedefler.

yeryuzu_rehberi1
Proje ile öğretmenler rehberliğinde gönüllü gençler tarafından ilköğretim okullarında uygulanacak “Yeryüzü Rehberi” isimli eğitim modülü hazırlanacaktır.”Küresel Isınma, Biyolojik Çeşitlilik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğaya Saygılı Çoçuk” konularını kapsayan uygulamalı modülle yönelik oluşturulacak kitapçıklar, eğitim planları, oyunlar, animasyon filmler ve dvd’ler yer alacaktır.20 gönüllü genç alacakları “Yeryüzü Koruyucusu” eğitiminden sonra, proje okullarında “Yeryüzü Öğretmenleri”nin rehberliğinde çocuklara ana konular kapsamında uygulamalı eğitimler verecek,oyunlar , dış mekan etkinlikleri geziler organize edecek, animasyon ve kısa filmler yaparak farkındalık çalışmalarında bulunacaklardır.Yapılacak “Yeryüzü Öğretmenleri Buluşuyor” toplantısıyla ülkemizin 7 bölgesinden 14 öğretmene proje tanıtılacak ve iç eğitim verilecek, kendi okullarında ve yerellerde yaygınlaştırma sağlanacaktır.Proje sonuçları MEB ve GSB ile paylaşılarak müfredata entegre çalışmaları yapılacaktır…