Yaşanabilir Çevre Hakkını Savunuyoruz!

Date:Eki 14, 2014

sivildusun

Bu eğitim, 18-19 Şubat 2014 ve 22-23 Şubat 2014 tarihlerinde; Sivil Düşün AB Programı desteği ile, GEO (Küresel Çevre Derneği) tarafından hazırlanan ve gerçekleştirilen bir eğitim programıdır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ VE HEDEFLERİ

Bireylerin temel haklarından olan “çevre hakkı ve sağlıklı çevrede yaşam konularında” faaliyet gösteren farklı illerdeki STK’ların ve bireylerin, gerçekleştirecekleri çalışmalarda sahip oldukları bu hakların farkında olmaları, kapasitelerini geliştirmeleri ve kendi hedef kitlelerine de bu bilgileri verimli bir şekilde ulaştırabilmeleri amacıyla “İnsan Hakkı olarak Çevre: Savunuculuk ve Hak Temelli Yaklaşımlar” konusunun ele alındığı bir eğitim programıdır.

Gerçekleştirilen bu eğitimde amaç, STK’lar ve bireyler üzerinden yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilen savunuculuk çalışmalarının daha sağlam temellere oturtulması ve etkisinin arttırılarak, istenilen sonuçlara ulaşılmasına katkı koyulmasıdır. Ayrıca kişi ve kurumların ele aldığı yaklaşımlar, kullandıkları araçlar sayesinde kurumsal ve bireysel kapasitelerinin arttırılması da hedeflenmiştir.

İki günlük eğitim boyunca ele alınan konular aşağıdaki gibidir;

• Savunuculuk nedir, yasal çerçeve ve faaliyetlerin meşruluğu
• Savunuculuk yaklaşımları ve anahtar özellikler
• Savunuculuk stratejisinin ve planlanması
• İletişim stratejisi
• Örnek olaylar ve uygulamalar

1 (351)

Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde, doğa ve çevre başta olmak üzere ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konuyla ilgili çalışmalar yapan, merak besleyen ve çalışmalar yapmak isteyen bireylere açık olarak planlanmıştır.

İki günlük eğitim programında katılımcı merkezli, yaygın eğitim öğrenme modeli kullanılmıştır. Eğitim içeriğinde zenginleştirilmiş interaktif; atölye, grup dinamiği, simülasyonlar ve role play çalışmalarına yer verilmiştir.

Eğitmen kadrosu; uzun süredir yaygın eğitim ve çevre/ekoloji konularında aktif olarak çalışmalar gerçekleştiren ve alanında tecrübeli kişilerden oluşmuştur.

Eğitim kapsamında oluşturulan materyaller;

El Kitabı
Sonuç Bildirgesi
Afiş
Pankart