Uluslararası Yeşil Kariyer Zirvesi

Date:Eyl 01, 2017

Sürdürülebilir kalkınma doğaya saygılı bir anlayışla kaynakların verimli kullanılarak refah düzeyinin artırılması amaçlayan bir anlayışı temsil eder.Son 20 yıldır günümüz gelişmiş ülkelerinin tümünün birincil önceliği olmuş durumdadır. Tükenen doğal kaynaklar, küresel iklim değişikliğinin bir beklentiden öteye geçerek gözle görülür bir hale gelmesi ve ciddi yıkımlara ulaşan örneklerin çoğalması, artan eğitimli nufus ve bunun sonucu olarak artan bilinçli tüketen sayısı başta olmak üzere bir çok faktör devletleri, şirketleri, sivil toplum kuruluşlarını ve nihayetinde bireysel insanları sürdürülebilirlik temelli anlayışa itmiş ve üretim şekillerinden yaşam şekillerine kadar farklı alanlarda sarsıcı değişikliklere sebep olmuştur. Dünyanın en çok enerji tüken ve gelişmiş ülkelerinden biri olan Almanya bazı günler enerjisinin tümünün %75’ini temiz enerjiyle karşılamaya başlamıştır.Öngörüler 2030 yılında tamamen temiz enerjiye geçileceği yönündedir.Bunun yanında Dünyanın en yenilikçi şirketlerinden Tesla ve Google tamamen temiz enerji kullanan elektrikli araçlar üretmektedir.Daha şimdiden bir çok ülke dizel araçların trafiğe çıkışını 2025 itibari ile yasaklamayı ve tamamen temiz enerji kullanan araçlara yönelmeyi planlamaktadırlar.Farklı bir alan olarak turizmi incelediğimizde klasik tatil dendiğinde ilk akla gelen tam pansiyon-hiç otelden çıkmayan tatil anlayışı küresel ölçekte günlük olarak bireysel bazda 50 dolar civarı brüt gelir getirirken, sürdürülebilirliği önceleyen eko turizm/organik tatil anlayışının günlük ortalama ciroları 150 dolar seviyesindedir.Tüm bunlar bu alanda çalışan bireylerin elde ettikleri kazanımları yükseltmekte, bu alanda tecrübeli bireylerin istihdam edilirken tercih edilmelerini sağlamaktadır.Örnek olarak gelişmiş AB ülkelerini incelediğimizde ortalama bir elektronik mühendisinin maaşının yanında temiz enerji konusunda uzman bir mühendis yaklaşık 1,5 kat daha fazla kazanabilmektedir.

Günümüz dünyasında refah toplumları oluşturmanın en önemli yollarından biri sürdürülebilir anlayışı önceleyen, katma değer yaratan bir ekonomik sistemdir.Bu sistemde yüksek istihdam oranları olmazsa olmazların başında gelmektedir.İşsiz bireylerin fazla olduğu bir toplumda kalkınmadan bahsetmek çok zordur.Bir çok farklı sosyal ve psikolojik sorun yaratan işsizlik dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biridir.

Ne yazık ki ülkemizde bu sorundan müzdarip milyonlarca insan bulunmaktadır.Son yıllarda küresel ekonomik krizin de etkisiyle ülkemizde işsizlik oranları %12’ler seviyesine gelmiş bunun yanında genç işsizliği özelinde %20’lerin üstüne çıkmıştır.Ekonomistlerin orta gelir tuzağı diye adlandırdığı ülkemizin buradan çıkabilmesi adına birincil öncelik katma değerli ekonomiye geçiştir.Bu noktada yeni istihdam alternatifleri yaratılmasının en önemli yollarından biri;  farklı istihdam alanları yaratabilecek yenilikçi bir bakış açısı geliştirmek ve bunu uygulamaya koymaktır.

Bu sorunlardan yola çıkarak GEO olarak ortaya koyduğumuz vizyonu paylaşmak ve alternatif bir istihdam anlayışı geliştirmek amacıyla Nisan 2016’da “İstihdama Yeşil Işık” isimli bir proje gerçekleştirdik.Bu projemiz kapsamında katılımcıların,konuşmacı ve eğitmenlerin, karar vericilerin ve paydaşların üzerinde mutabık kaldığı,elde ettiğimiz en büyük çıktıların başında ulusal çapta “Sürdürülebilir Kalkınma Temelli Genç İstihdamının Geliştirilmesi Planı”nın hazırlanması kararıdır.

Buradan hareketle oluşturduğumuz proje amacımız; sürdürülebilir kalkınmaya katkı koyacak yeşil bir ekonomiye geçişi teşvik ederek bu alanda gençler için yeni ve alternatif istihdam olanaklarının ortaya çıkmasına katkı koymaktır.Bu kapsamda uluslararası iyi örnekleri incelemek ve transfer etmeyi hedefliyoruz.Bunun sonucunda ise akademisyen, sivil toplum temsilcisi,özel sektör temsilcileri, uzman, karar verici ve gençlerin dahil olduğu geniş katılımlı bir bakış açısı ile bu amaca hizmet edecek taslak bir “Sürdürülebilir Kalkınma Temelli Genç İstihdamının Geliştirilmesi Planı ” ortaya çıkaracağız.

Yapılandırılmış diyalog projelerinin amaçları ile birebir örtüşen projemiz uluslararası katılım ile gençler ve karar vericileri buluşturmakta bunun yanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü kapsayıcı bir bakış açısı ile programın temel önceliklerinden olan genç işsizliği sorununun çözümü için alternatif bir politika geliştirmeyi önermektedir. Hazırlanacak taslak plan bir başlangıç niteliğinde olacaktır.Proje sonrası ulusal anlamda katkı koymaya açılacak planın sonuç olarak karar vericiler üzerinde etki yaratarak bir politika haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Hazırlanan planların devlet politikası haline gelmesi -hayati- derecede önem taşımaktadır. Nitelikli bir proje ile 500 kişiye ulaşılarak somut bir etki yaratılırken bu proje çıktıları devlet tarafından sahiplenilip bir politikaya dönüştüğünde bu rakam birden 5 milyon olabilmektedir.  Projemizin tüm kurgusu ve planı “somut bir etki” yaratarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktır.