Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi

Date:Eyl 06, 2017

Katma değeri düşük ekonomilerde bu problemle bağlantılı olarak, sıklıkla karşılaşılan bir diğer problem genç işsizliğidir. Ülkemiz de, yüksek genç nüfusun bir getirisi olarak genç işsizliği problemi ile karşı karşıyadır. Bu problem aynı zamanda AB’nin, özellikle de Akdeniz ülkelerinin en büyük problemlerinden birisidir. Gelişmiş ülkeler bu problemi aşarken, yenilik odaklı anlayıştan ve yeşil işlerden oldukça fazla yararlanmaktadırlar. ABD, Japonya, Almanya gibi ülkeler ileri teknoloji odaklı, sürdürülebilir iş sahaları yaratarak genç işsizliğini önemli ölçüde azaltmışlardır. Son 10 – 15 yıldır, artan çevresel hassasiyetlerle birlikte, yeşil meslekler olarak adlandırılan sektörlerde yeşil yakalı dediğimiz çalışan grubu yükselişe geçmiştir. Yenilenebilir enerji uzmanı, organik tarım, eko-inovasyon, doğal kaynak verimliliği gibi alanlarda yeşil girişimler önemli ölçüde istihdam yaratmışlardır.  Bu problemlerin çözümü için bu hizmetleri sunan ve bir eko-sistem oluşumuna öncülük edecek bir merkeze/pilot uygulamaya ihtiyaç vardır.  

Projemiz kapsamında bir Yeşil/Eko Girişim Merkezi (EGİMER) kurulacaktır. Bu yeşil girişim merkezi bir ağ görevi görecek ve danışmanlık, eğitim, iş geliştirme faaliyetlerinin merkezi olacaktır. Bu merkez, bünyesinde görev alacak personel ve dışarıdan bağımsız uzman, STK çalışanı, yatırımcı, akademisyenler ile girişimci adaylarını bir araya getirecek, fikir atölyeleri, ortak çalışma paydaları, çalıştaylar, eğitim etkinlikleri ve danışmanlık hizmeti gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri olacaktır. Ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlayan yeşil girişimcilik kavramı ve kültürünün geniş kitlelere ulaşması babında önemli bir adım teşkil edecektir. Bununla birlikte yeşil girişimcilik faaliyetleri, hem kendisi istihdam yaratıcı, hem de merkezin vereceği hizmetler sayesinde genç işsizliğini azaltıcı bir rol oynayacaktır.

Merkezimiz Avrupa ve Dünya’dan iyi uygulamaların transfer edileceği bir uygulama merkezi mahiyetini de taşıyacaktır. Yeşil iş sektörleri ve gençler arasında bir köprü görevi görecek eğitim ve yönlendirme hizmeti verecektir. 

Tüm bu hedeflere ulaşmak için Türkiye, Macaristan, Yunanistan ve Litvanya’dan 5 kurum, 24 ay boyunca çeşitli uluslararası ve yerel faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Projemiz hakkında detaylı bilgi almak ve son gelişmeleri takip etmek için www.greenovate.net adresini, derneğimiz sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz.