Ulusal Gönüllü Çevre Hareketi

Date:Eki 14, 2014

ulusal_gonullu_cevre_hareketi

Ulusal Gönüllü Çevre Hareketi! Projesi genel anlamda Türkiye’deki gönüllü gençlerin bölge ve ülkelerindeki çevre sorunlarıyla ilgilenmeleri ve çözüm üretmelerini sağlamak adına harekete geçmelerini ve ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılımlarını amaçlamaktadır.

Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde (Mardin, Van, Hatay, Trabzon, Çankırı, Bursa, Edirne,) yapılacak 1 günlük bölgesel çalıştaylar ile bölgelerin çevresel sorunları üzerine uzmanlar eşliğinde tartışılacak, fikir üretilecek ve bölgesel raporlar oluşturulacaktır. Aynı zamanda dış mekan etkinliklerini içerecek çalıştaylarda şehirlerdeki halkın dikkatini bölgesel çevre sorunlarına çekmek amacıyla yaratıcı bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Bu çalıştayların sonunda Türkiye’nin 81 ilinden gelecek gönüllü gençler ile İstanbul’da 3 gün 2 geceyi kapsayan “Ulusal Gönüllü Çevre Hareketi Zirvesi” organize edilecektir. Bu zirvede bölgesel sorunların sunumları ve yapılan çalışmalar ulusal anlamda paylaşılacak, düzenlenecek atölye çalışmalarında uzmanlar eşliğinde sorunların çözümüne yönelik politikalar geliştirilecek, Ulusal Çevre Politikalarına Gençlerin Dahiliyeti Raporu ve Eylem Planının Hazırlanması için çalışmalar yürütülecektir. Sonrasında üretilen rapor karar vericiler ve kamuoyuyla paylaşılacak, üretilen eylem planı Küresel Çevre Derneği koordinatörlüğünde gönüllüler tarafından uygulanacaktır.

Sürdürülebilir Gönüllülük kavramı üzerine şekillenecek proje, 8 ay süresince yapılacak faaliyetlerin sonrasında hazırlanan eylem planıyla bölgesel ve ulusal olarak belirlenmiş hedeflere ulaşmak için gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımını ve karar alıcılar ile nitelikli ilişkiler kurarak belirlenmiş sorunlara çözüm üretecek mekanizmalar üretmelerini teşvik edecektir.

ulusal_gonullu_cevre_hareketi1

Ulusal Gönüllü Çevre Hareketi ! projesi genel anlamda Türkiye’deki gönüllü gençlerin bölge ve ülkelerindeki çevre sorunlarıyla ilgilenmeleri ve çözüm üretmelerini sağlamak adına harekete geçmelerini ve ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılımlarını amaçlamaktadır.

Proje hedefimizi alt başlıklar halinde incelediğimiz;

  • Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin çevresel sorunlarının araştırılarak çözüm önerileri geliştirilmesini
  • Ulusal anlamda ülkemizin çevre sorunlarına dikkat çekilmesi ve ulusal karar alma mekanizmalarına katılım ve etkinin sağlanması
  • Bölgesel ve ulusal anlamda çevre sorunlarıyla ilgilenecek, sahiplenecek, çözüm üretecek ve karar alıcıları harekete geçirecek Türkiye’nin 81 iline 81 genç çevre gönüllüsü kazandırılması
  • Bu bölgelerde yaşayan bireylerin kendi yörelerindeki çevre sorunlarına hâkim olması ve bu konuya dikkat çekilmesi, bölgesel karar alıcılar ile işbirliği yapılarak çözüm önerilerinin uygulanması
  • Yapılacak Yerel çalıştaylar ile (Mardin, Van, Hatay, Trabzon,Çankırı, Denizli, Bursa,) her bölge için çevresel sorunlar ve öncelikleri içeren raporların hazırlanıp karar alıcılara sunulması, kamuoyuyla paylaşılması
  • Yapılacak Ulusal Zirve ile Türkiye’nin 81 farklı ilinden gelecek gençlerin katılımı ile Ulusal Çevre Politikalarına Gençlerin Dahiliyeti Raporu ve Eylem Planının Hazırlanması, kamuoyuyla paylaşılması
  • “Sürdürülebilir Gönüllülük” kavramının desteklenmesi amacıyla örnek uygulama olarak projenin farklı sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları için örnek teşkil edecek uygulamalar üretmesi
  • Ülkemizde gönüllülük kavramının geliştirilerek gençler arasında yaygınlaştırılması
  • Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin bölgesel ve ulusal anlamda hareketliliklerinin teşvik edilmesi
  • Daha önce gönüllü faaliyetlere katılmamış, sosyal hayatın içerisinde aktif yer almayan, farklı dezavantajlara sahip gençlerin dahiliyetlerini sağlayarak gençlerin kişisel gelişimlerine alacağı sorumluluklar ve yapılacak organizasyonlara ile katkıda bulunulması