İstihdama Yeşil Işık

Date:Mar 02, 2016

Proje No: 2015-1-TR01-KA347-014720

Yer: Kuşadası

Tarih: 5 – 10 Nisan 2016

Website: www.istihdamayesilisik.com

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Dairesi DESA tarafından 2014 yılında tüm dünyayı kapsayacak şekilde yapılan araştırmaya göre dünya genelinde yaşayan gençlerin en büyük sorunu işsizliktir. Bu durum ülkemizde de TUİK tarafından yapılan düzenli araştırmalar ile ortaya konmaktadır. Ülkemizdeki genel işsizlik oranları %10 civarlarında seyretmekteyken bu duruma genç nüfus açısından baktığımızda %18-20 bandında bir oran ile karşılaşmaktayız. Burada “oran“ kelimesi bilinçli olarak kullanılmıştır. Ülkemizdeki karar verici ve politika yapıcılar, STK temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler bu konuda konuşurlarken sürekli olarak “oranlar” vermektedirler. Fakat ne yazık ki “genel olarak “ bu oranların altında yatan yüz binlerce işsiz gencin sosyal ve psikolojik açıdan ne durumda oldukları, hayatlarında hangi zorluklar ile karşılaştıkları, işsizliğin hayatlarını ne derecede etkilediği ve bu konuda yapılması gerekenler yeterince tartışılmamakta, çözüm önerileri getirilmemektedir. Tüm bunlar gelecekten umutsuz bir şekilde yaşayan yüz binlerce gencin hayatlarını “mutsuz” bir şekilde yaşamasına sebep olmaktadır. Gençler tarafından kurulmuş ve tamamı gençlerden oluşan bir dernek olarak biz de ülkemizdeki tüm gençler gibi “işsizlik” sorunundan doğrudan etkileniyoruz. Bu güne kadar genç işsizliği ile ilgili yüzlerce küçük/büyük proje kamu kurumları, STKlar, üniversiteler ve özel sektör öncülüğünde yapılmış bazıları başarıya ulaşmış, önemli bir kısmı da başarısızlık ile sonuçlanmıştır. 21.yüzyılın gereği olarak yapılacak tüm projelerde yenilikçi bir yaklaşım, farklı bir bakış açısı ve alternatif yaratma gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu şekilde yürütülen projelerin başarı oranlarının çok daha yüksek olduğu araştırmalar ile görülmüştür. GEO – Küresel Çevre Derneği olarak biz de bu yaklaşımı destekliyor ve tüm projelerimizi bu 3 sacayağı temelinde kuruyoruz. Tüm bunlardan hareketle ülkemizdeki genç işsizliği konusunda alternatif üretmek, gençlere farklı istihdam alanlarının yaratılmasını sağlamak ve yaratılacak bu istihdam alanlarının sürdürülebilir kalkınma temeline dayandırılarak, doğaya saygılı bir büyüme ve gelişmeyi öncelemesini sağlamak adına “İstihdama Yeşil Işık !” isimli projemizi gerçekleştirdik.

Proje amacımız; ülkemizdeki genç işsizliğinin azaltılması adına gençlere yeni istihdam alanlarının yaratılması, bu günlerde hızla artan ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir istihdam alanı olarak karşımıza çıkacak “yeşil kariyer” kavramı ile gençleri tanıştırarak istihdam alanında gençlere yeni bir alternatif oluşturmaktır. Küresel Çevre Derneği –GEO olarak, Türkiye’nin Yeşil İstihdam alanında en önde gelen şehri olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5 – 10 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz projemize ülkemizin farklı yerlerinden 91 işsiz genç, karar vericiler, akademisyenler, stk liderleri katılmıştır.