GEO’dan Doğa İle Köprüler Kuralım İstanbul 2020

Date:Eki 14, 2014

2020

Küresel Çevre Derneği olarak ülkemizin tanıtımı, kalkınması ve gençlere sporun sevdirilmesi adına çok önemsediğimiz İstanbul 2020 Olimpiyat adaylığı konusunda yapılan çalışmalara destek olmak, olimpiyat ruhu ışığında yukarıda yer alan örneklerde yer alan şehirlerde (Barselona, Londra) olduğu gibi olimpiyatların sürdürülebilir kalkınmaya katkısına inancımız ve bu konuda gençlerin karar vericiler ile buluşturulup yapılacak çalışmalara doğrudan katılımlarını teşvik etmek ve süreç boyunca olimpiyatlara ayrılacak 30 milyar dolarlık bütçeden gençlerin istihdamı için yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ülkemiz için olimpiyatlar için oluşturulmuş slogandan yola çıkarak (Bridge Together) gençlik programları Eylem 5.1 ulusal toplantılar kapsamında uygulamak üzere “Bridge Together With Nature İstanbul 2020 – Doğa İle Köprüler Kuralım İstanbul 2020” isimli projemizi oluşturduk…

Küresel Çevre Derneği – Global Environment Organisation (GEO) olarak; Ülkemizde var olan Olimpizm ruhunu, olimpiyata aday olan ülkeler arasında Türkiye’nin yerini ve 2. sırada kalmamızın nedenlerini tartışmak, 2020 adaylık süreci ışığında sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir şehirler konusunu gençler ve karar vericilerle aynı masada konuşmak amacıyla ülkemizin olimpiyatlar sürecinde kullanmış olduğu “Bridge Together” sloganından yola çıkarak T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca desteklenen, Avrupa Birliği Gençlik Programları Eylem 5.1 ulusal toplantılar kapsamında uygulanmak üzere “Bridge Together With Nature İstanbul 2020 – Doğa İle Köprüler Kuralım İstanbul 2020” isimli projeyi 23-27 Ekim 2013 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı şehirlerinden 120 genç ve karar vericilerin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirdik.

1 (331)

Proje boyunca;

• Olimpiyat, kültürel çeşitlilik, dünya barışı, sağlıklı yaşam ve insanlığa katkı kavramlarını ele alarak İstanbul’un durumu ve adaylık sürecinin getirileri,

• Başarılı olimpiyat şehri örneklerinden yola çıkılarak, sürdürülebilir kalkınma ve yaşanılabilir şehir modellerinin sadece olimpiyatlar bağlamında ele alınmasının kısır bir bakış açısı olduğunu ve bu örneklerin İstanbul’un gerek olimpiyatlar gerekse olimpiyatlardan bağımsız bir şekilde Dünya kenti imajını güçlendirebilmesi için ne gibi çalışmalarda bulunulması gerektiği konusunda katılımcılarla yeni fikirler geliştirerek ve başarılı uygulamaları görerek vizyon kazandırılması,

• Gençlerin istihdamı hedefinin süreklilik arz etmesi gereken bir olgu olmasından dolayı, belirlenen 2023 hedefleri doğrultusunda genç istihdamı ve işsizliğin optimal seviyelere çekilmesi noktasında çalışmalarda bulunulması,

• İstanbul 2020 süreci ve Çevreye Saygı Vizyonu kapsamında yine İstanbul’un daha sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir kent olabilmesi için çevre konusunda neler yapılmalı, gençler bu sürecin neresinde olmalı, yeni fikirler geliştirilmesi noktalarında birlikte hareket edilerek bir çalışma gerçekleştirilmesi ve yönetişim kavramı ele alınarak, vatandaş temelli bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılması,

• Engelli bireylerin aktif yaşama dâhil olmaları ve engelliler için daha yaşanabilir bir kent oluşturma noktasında yapılacakların tartışılması, olimpiyat ve olimpiyat sürecinden bağımsız olarak engelli vatandaşların yaşam biçimlerinin kolaylaştırılması, engelliler için daha yaşanabilir kent inşası üzerinde durularak aktif katılımın gerçekleştirilmesi,

konularını ele aldık.

Ayrıntılı bilgi için; www.olimpiyat2020.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.