Farklı Kültürler Burdur Gölü’nü Yaşatıyor!

Date:Oca 30, 2017

Proje No: 2015-1-TR01-KA105-014685

Yer: Burdur / Lisinia Proje Alanı

Tarih: 4-13 Mayıs 2016

Ortak Ülkeler: Türkiye, Letonya, İtalya, Bulgaristan

Website: www.keepalivethelake.com

Burdur Gölü günden güne kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta ve çekilmektedir. Bunun sebeplerinin başında yanlış havza planlaması, civar köylerdeki hayvancılık ve sulama faaliyetlerinin Burdur Gölü’nden karşılanması gelmektedir. Göl son 35 yılda alanının üçte birini kaybetmiş, su seviyesi yaklaşık 12 metre düşmüş durumdadır. Burdur için yaşamsal önem taşıyan göl, başta dikkuyruk olmak üzere 194 kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra, sağladığı nem ve olumlu iklim koşulları ile çevresinde tarım ve hayvancılığın da verimliliğini sağlıyor. Gölün kuruması ve bilinçsiz faaliyetler hem ekonomik hem de ekolojik, kalıcı sorunlar yaratmaktadır. Son birkaç yılda kamu, sivil toplum ve Burdur halkı konu hakkında bilinçlenmeye başlamışlar ve çeşitli faaliyetler yürütmektedirler. Derneğimiz, Lisinia Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi, Göle Yaşam Derneği, Doğa Derneği gibi girişimler başını çekmektedir. Bu çabalar konusunda sadece yetişkinlere değil, gençlere de önemli rol düşmektedir.

Bu sorunda hareketle projemizin nihai amacı Burdur Gölü’nün ve suyun önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmak ve dikkat çekmektir. Projemizin alt hedeflerinin başlıcaları ise şu şekilde sıralanabilir;

– Dört farklı ülkeden gelen farklı yaşamlara ve bakış açılarına sahip fakat hepsi için ortak nitelikte bir sorun olarak önümüze çıkan su konusunun uluslararası bir ortamda irdelenmesi ve bu konuda bilinç kazandırılması

– 9-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Burdur’da buluşacak dört farklı ülkeden toplam 32 gencin su ve suya dair sorunlarla ilgili bilgilerini paylaşımında bulunmaları

– Burdur Gölü ile ilgili basın aracılığıyla yerel kamuoyu yaratmak ve dikkat çekmenin yanısıra gençleri bakış açısından çözüm önerileri geliştirmek

– Tartışmalar, fikir sunumları ve atölye çalışmaları gerçekleştirmeleri, uygulamalar, simülasyonlar, beyin fırtınası, aktiviteler düzenleyerek yaygın eğitim metotlarını öğrenmeleri.

– Gençlerin yaşadığımız çevre ve içerisindeki suyun korunması hakkında bilinç kazanmaları. Burdur Gölü başta olmak üzere çevre koruma konusunda farkındalık kazanmaları, Lisinia ve GEO gibi derneklerin iyi uygulamalarını görmeleri

– Dört farklı ülkeden gençlerin sergileyecekleri farklı yaklaşımları ve o ülkelerdeki benzer uygulamalar ile birlikte farkları görebilmek

– Civar köylere yapılacak geziler sayesinde yöre halkıyla etkileşime girmek, konuyu görerek öğrenmek.

– Ekip çalışması ve farklılıkları bir potada eritmek, uluslararası çalışma ortamını sağlamak

– Zaman yönetimi, yerel çalışma, ifade yeteneği, yabancı dilde iletişim kurma ve çeşitli ifade araçlarını öğrenme gibi alt hedefleri mevcuttur.

Projemiz yerel ve küresel ölçekte su probleminden yola çıkarak Burdur Gölü’nün kurumasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Burdur Gölü son 30 yılda yaklaşık %30 oranında çekilmiştir. Bu Burdur ve civardaki yaşam için geri dönülemez problemlere yol açmaktadır. Bu problemlerin sadece ekolojik değil, ekonomik ve sosyal boyutu da vardır. Biz de GEO olarak, şimdiye dek yaptığımız çalışmalardan yola çıkarak bu çalışmalara gençliğin bakış açısını ve dinamizmini yansıtmak maksadıyla toplam 4 ülkeden 30 gencin katılımıyla farklı bir yaklaşım getirmeyi amaçlamış bulunmaktayız. 4-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirilen projemizde konu ile ilgili atölye çalışmaları, çalışma ziyaretleri, kültür sanat aktiviteleri, beyin fırtınaları gibi araçlar kullanılmıştır. Bu sayede hem katılımcı gençlerin kişisel gelişimine hem de katılan kurumların kapasite gelişimine yardımcı olunmuştur.