Doğanın Kahramanları Kaz Dağlarında Buluşuyor!

Date:Oca 30, 2017

Proje No: 2016-1-TR01-KA105-027681

Yer: Edremit / Kaz Dağları

Tarih: 4 – 10 Mayıs 2017

Ortak Ülkeler: Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan

Son yıllarda karşı karşıya kalınan buzulların erimesi, gıda kaynakları üzerindeki baskı, doğal besinlerin ortadan kalkmaya başlaması, ormansızlaşma, deniz ve nehirlerin kirliliği, temiz suya ulaşımın zorluğu, nükleer felaketler gibi önemli gelişmelerden sonra bireyler ve uluslar arası ortak akıl doğa ve ekosistemin yaşamın temel kaynağı, olmazsa olmazı olduğunu anlamışlardır.

Çevre hakkı, diğer dayanışma hakları gibi belirli bir topluluk halinde yaşam anlayışını dile getirir. Toplumsal yaşama katılanların tümünün çabalarını birleştirmesiyle gerçekleşebilir. Dayanışma hakları, insanlar arasındaki dayanışma ve birlikte hareket etmeyi geliştirmeye yönelik olup İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin idealini gerçekleştirmeyi de doğal olarak amaçlamaktadır. Çevre hakkı sahipleri, çevrelerindeki “olumsuz” etkilerden korunma, “olumlu” etkileri de isteme olanağına sahiptirler.

Buradan yola çıkarak hazırladığımız “Doğanın Kahramanları Kaz Dağlarında Buluşuyor!” projesi 7 ülkeden 32 katılımcımız ile gerçekleştireceğimiz projemizde atölye çalışmaları, uygulamalı eğitimler, sunumlar, oyunlar, saha çalışmaları aracılığıyla katılımcılarımıza çevre hakkı konusunda katılımcı davranma, haklarının farkında olma ve bunları günlük pratiklere, karar alma süreçlerine yansıtmaları doğrultusunda çalışmalar yürüteceğiz.

 Çevre kavramının ve çevre bilincinin ülkelere hapsedilmesi düşüncesinin yanlış olduğu düşüncesiyle işbirliği geliştirmeyi, projenin etkisinin sadece Kaz Dağları ve Türkiye yerelinde kalmamasını sağlamaya çalışacağız.   Projemiz kullanılan metotlar ve çalışma yöntemleri açısından, yeni girişimlerde nasıl bulunulacağına yönelik bir ilk adımdır. Aynı zamanda katılımcıların yaratıcı bakış açıları geliştirmelerini sağlayacaktır. Özelleşmiş olarak, çevre hakkı, aktif katılım, dâhil olma konularında ne ölçüde ve nasıl etkili oluru da öğrenmeye zemin hazırlayan bir proje olacaktır. Ayrıca farklı ülkelerdeki gençlerin kendi yerellerinde karşılaştıkları engeller konusunda ve bunları nasıl aşabilecekler, aştıkları, getirdikleri çözümleri öğrenme noktasında da pozitif katkı sağlayacaktır. Ayrıca Erasmus+ hakkında daha derin ve faydalanabilecekleri imkânlar konusunda bilgilendirici bir proje olacaktır.