GEO

geoo

Küresel Çevre Derneği (Global Environment Organisation – GEO) 2005 yılından itibaren Türkiye ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde birlikte çalışmalar yürüten doğa gönüllüsü bir kitlenin tüm bu çalışmaları kurumsal hale getirerek etkisini artırmak, yeni gönüllülere ulaşarak öncelikle Türkiye’de sonrasında ise küresel anlamda belirlenmiş hedeflere ulaşmak amacıyla 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Farklı meslek dallarından oluşan yönetim kurulu ve gönüllüleri ve özellikle geliştirdiği projelerin niteliğinin artırılması amacıyla iş birliği geliştirdiği danışma kurulundan oluşur.logo

Günümüzde tüm Dünya’nın karşı karşıya kaldığı, çevre kirliliği, su kaynaklarının verimsiz kullanılması, ormansızlaşma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı, okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve sulak alanlar, toprak erozyonu ve gıda kıtlığı, tarımsal üretim gibi konulardaki sorunlara dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma ve koruma projeleri geliştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konularında yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütmek GEO’nun amaçları arasında yer alır.